خانه

دسته بندی محصولات

درباره حوزه هنری انقلاب اسلامی

حوزه هنری نهادی است که تاریخچه و سرگذشتی به بلندای انقلاب اسلامی دارد. درست در همان گرماگرم سال‌های منتهی به انقلاب 57، جمعی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان هسته اولیه نهادی هنری و انقلابی را بنا گذاشته و نام “حوزه هنر و اندیشه اسلامی” برآن گذاردند.ثمرات این نهالِ هنری روئیده از متن و بطن انقلاب، آنچنان زیاد شد که رهبر معظم انقلاب در سال‌های گذشته لقب “امید هنر انقلاب” را به حوزه هنری بخشیدند. و پس از آن بود که رفته‌رفته این مجموعه بزرگ هنری به یک ابَرسازمان هنری و رسانه‌ای تبدیل شد و امروز با نام “حوزه هنری انقلاب اسلامی” شناخته می‌شود.