کتاب الکترونیک «اکنون»، ششمین دفتر شعری فاضل نظری شامل ۴۰ غزل با مضامین عاشقانه و عارفانه است که به مناسبت آغاز همکاری سوره مهر و فیدیبو در اختیار مخاطبان قرار...