یک نویسنده و پژوهشگر ادبیات معتقد است که نسل جوان ما که انقلاب را ندیده و تجربه نکرده است، تحت تأثیر رسانه‌های بیگانه و داخلی که فقط یک سری فیلم‌ها...