کارگاه آموزشی عکاسی لنداسکیپ(منظره) دوشنبه 6 دیماه در سالن سعدی حوزه هنری اصفهان با حضور عارف عدیلی، علیرضا ناصری، فریدکامیاب و محمد استکی برگزار شد. (بیشتر…)