پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

گزارش تصویری| نشست «اقتصاد سیاسی ایجاد شهرهای اقماری»

نشست یازدهم از سلسله نشست‌های «مسأله شهر؛ گفتگوهای انتقادی مدیریت شهری و علوم‌انسانی در باب شهر» با موضوع «اقتصاد سیاسی ایجاد شهرهای اقماری؛ بررسی پیامدهای ساخت شهرهای اقماری بر شهرهای...

کمتر از 30 ثانیه

دوشنبه ۱۶ آبان ماه؛
نشست «اقتصاد سیاسی ایجاد شهرهای اقماری» برگزار می‌شود

نشست یازدهم از سلسله نشست‌های «مسدله شهر؛ گفتگوهای انتقادی مدیریت شهری و علوم‌انسانی در باب شهر» با موضوع «اقتصاد سیاسی ایجاد شهرهای اقماری؛ بررسی پیامدهای ساخت شهرهای اقماری بر شهرهای...

کمتر از یک دقیقه

گزارش تصویری| نشست «وقایع ۱۴۰۱؛ چشم‌انداز جهانی»

نشست هشتم و پایانی از سلسله نشست‌های «واکاوی وقایع اخیر» با موضوع «وقایع ۱۴۰۱؛ چشم‌انداز جهانی» به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه در تماشاخانه مهر واقع...

کمتر از 30 ثانیه

با موضوع «وقایع ۱۴۰۱؛ چشم‌انداز جهانی»
نشست پایانی «واکاوی وقایع اخیر» برگزار شد

نشست هشتم و پایانی از سلسله نشست‌های «واکاوی وقایع اخیر» با موضوع «وقایع ۱۴۰۱؛ چشم‌انداز جهانی» به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه در تماشاخانه مهر واقع...

کمتر از یک دقیقه

چهارشنبه ۱۱ آبان ماه؛
نشست «وقایع ۱۴۰۱؛ چشم‌انداز جهانی» برگزار می‌شود

نشست هشتم از سلسله نشست‌های «واکاوی وقایع اخیر» با موضوع «وقایع ۱۴۰۱؛ چشم‌انداز جهانی» به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه در تماشاخانه مهر واقع در حوزه...

کمتر از یک دقیقه

در ادامه سلسله نشست‌های «واکاوی وقایع اخیر»؛
نشست «کنش هنری و واکنش اجتماعی» برگزار شد

هفتمین نشست از سلسله نشست‌های «واکاوی وقایع اخیر» با موضوع «کنش هنری و واکنش اجتماعی» با حضور دکتر محمدعلی روزبهانی، فاطمه دلاوری پاریزی، مرتضی صدیقی‌فر و محمدرضا وحیدزاده به همت...

کمتر از یک دقیقه