عبدالحمید قره‌داغی معاون اداری مالی حوزه هنری ضمن بازید از سینمای «مهر هماگ» گفت: مجموعه پردیس سینمایی «مهر هماگ»، یک سالن سینما نیست، بلکه پردیس فرهنگی و هنری است. (بیشتر…)