هنر انقلاب

لارتی: هنر انقلاب به‌طور قطع یک ژانر مستقل در هنر است

محمد لارتی هنرمند تئاتر معتقد است: هنر انقلاب، در عرصه داخلی و بین‌الملل ظرفیت مناسبی برای تولیدات دارد که با برنامه‌ریزی مناسب می‌توانیم هنر انقلاب را به مردم معرفی کنیم....

کمتر از یک دقیقه