هنرواره ملی طراحی پوستر «به سوی خدا»

به همت حوزه هنری دیجیتال؛
نمایشگاه مجازی هنرواره ملی طراحی پوستر «به سوی خدا» فعال شد

حوزه هنری دیجیتال اقدام به برگزاری نمایشگاه مجازی آثار هنرواره ملی طراحی پوستر «به سوی خدا» که با موضوع نماز از سوی حوزه هنری استان اردبیل برپا شده بود، کرده...

کمتر از یک دقیقه

در گالری ابوالفضل عالی برگزار می‌شود؛
نمایشگاه آثار هنرواره ملی طراحی پوستر «به سوی خدا»

نمایشگاه آثار هنرواره ملی طراحی پوستر «به سوی خدا» با موضوع نماز، دو‌شنبه 17 آبان‌ماه در گالری ابوالفضل عالی برپا می‌شود. (بیشتر…)

کمتر از یک دقیقه