هفته هنر انقلاب

نوسروده افشین علا نامزد «چهره سال هنر انقلاب ۹۹»/ عید صفا ندارد بی‌رخ ماه یوسف

افشین علا نامزد «چهره سال هنر انقلاب 99» با انتشار نوسروده‌ای برای یک شهید جاویدالاثر نوشته است: تقدیم به کسی که ۳۷ سال است شهر بابل چشم به راه بازگشت...

کمتر از یک دقیقه