رحمان مجرد، برنده مدال افتخار هشتادویکمین دوره جشنواره‌ عکاسی آساهی شیمبون ژاپن معتقد است: هنر متعهد، مفهومی است بر اساس تفکر و آرمان‌های انقلابی؛ از این رو، دغدغه‌ هنرمند انقلابی...