آثار استاد علیرضا ذاکری با عنوان «ضیافتِ خط، رنگ، نقش» در قالب گالری مجازی در معرض دید قرار گرفت. (بیشتر…)