«خروش» نام تازه‌ترین نماهنگ تولید شده در حوزه هنری خراسان جنوبی است که با زبان هنر به نقد برخی از مسائل روز جامعه و ایجاد انگیزه برای رفع آن می‌پردازد....