نشست ادبی آینه بندان

گزارش تصویری| سی‌ و هشتمین نشست «آینه بندان» با نقد کتاب «برادر خوانده»

سی‌و هشتمین نشست «آینه بندان» اختصاص به نقد و بررسی رمان «برادر خوانده» نوشته محمود مهدوی داشت که این جلسه با حضور نویسنده کتاب، علی اصغر عزتی پاک و رضا...

کمتر از 30 ثانیه

در نشست «آینه‌بندان» مطرح شد؛
عزتی‌پاک: «برادر خوانده» با نگاه ملی و ملت‌ساز قصه را طرح می‌کند/ کاظمی: نویسنده درپی رمانشهر است

سی‌و هشتمین نشست «آینه بندان» اختصاص به نقد و بررسی رمان «برادر خوانده» نوشته محمود مهدوی داشت که این جلسه با حضور نویسنده کتاب، علی اصغر عزتی پاک و رضا...

کمتر از یک دقیقه