میلاد عرفان‌پور

داوران نخستین جشنواره موسیقی‌ها و نغمه‌های محمدی معرفی شدند

دبیر علمی نخستین جشنواره ملی موسیقی‌ها و نغمه‌های محمدی با اشاره به تمدید مهلت ارسال اثر و ثبت‌نام در جشنواره ملی موسیقی‌ها و نغمه‌های محمدی تا پایان دی‌ماه 1399، اعضای...

کمتر از 30 ثانیه