مهدی صالحی

«مهدی صالحی» در دومین نشست دفتر حفظ و اشاعه زبان فارسی با عنوان زبان فارسی:
گسل‌های قومیتی روی مرز زبان است

دومین نشست دفتر حفظ و اشاعه زبان فارسی با عنوان «زبان فارسی؛ غایب همیشگی» روز چهارشنبه ۱۷ آذرماه در سالن «طاهره صفارزاده» حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد. (بیشتر…)

کمتر از یک دقیقه

چهارشنبه ۱۷ آذرماه برگزار می‌شود؛
نشست «زبان فارسی؛ غایب همیشگی» برگزار می‌شود

دومین نشست «دفتر حفظ و اشاعه زبان فارسی» با عنوان «زبان فارسی؛ غایب همیشگی» با ارائه مهدی صالحی، دبیر انجمن ویرایش و درست‌نویسی در حوزه هنری برگزار می‌شود. (بیشتر…)

کمتر از یک دقیقه

دفتر حفظ و اشاعه زبان فارسی برگزار می‌کند:
نگاهی به آسیب‌های زبان فارسی با حضور مهدی صالحی

دفتر حفظ و اشاعه زبان فارسی حوزه هنری که مدیریت آن را ناصر فیض بر عهده دارد، با برپایی نشستی به آسیب‌های زبان فارسی می‌پردازد. (بیشتر…)

کمتر از یک دقیقه