مهدی زارع، نویسنده و مدرس ادبیات داستانی به مفهوم ادبیات بومی اعتقاد ندارد و می‌گوید باید به جای آن از رویکرد بومی‌گرایی صحبت شود. (بیشتر…)