معاون راهبری استان‌های حوزه هنری

مراکز استانی در طرح تحول حوزه هنری به مرکز رشد هنر انقلابی تبدیل می‌شوند

میثم مرادی بیناباج با حضور در حوزه هنری مازندران در جمع کارکنان و کارشناسان این مرکز درباره نقش انقلابی حوزه هنری گفت و افزود: مراکز استانی در مدیریت جدید حوزه...

کمتر از یک دقیقه

مرادی‌بیناباج: مراکز حوزه هنری باید موقعیت جغرافیایی و فرهنگی خود را بشناسند

معاون راهبری استان های حوزه هنری گفت: مراکز استانی باید درک درست و منطقی از موقعیت جغرافیایی و فرهنگی و همچنین رابطه خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی داشته باشند و...

کمتر از یک دقیقه