مرتضی کریمی شاعر، معتقد است:  کسانی به عنوان چهره سال معرفی شوند که درباره هنر تحقیق و پژوهش می‌کنند و فلسفه هنر را آموزش و پرورش می‌دهند. (بیشتر…)