محمد قاسمی‌پور

در کارگاه شیوه‌های خاطرات شفاهی در زنجان مطرح شد
قاسمی‌پور: خاصیت تاریخ شفاهی خاصیت پازلی و مجموعه‌ای است

کارگاه شیوه‌های ثبت و ضبط خاطرات شفاهی با حضور محمد قاسمی‌پور و نویسندگان پیشکسوت و نوقلم استان، مصاحبه‌گران و راویان عرصه دفاع مقدس به همت حوزه هنری زنجان در سالن...

کمتر از یک دقیقه

محمد قاسمی‌پور:
در مستندنویسی باید اصالت زبان، بیان و لحن راوی حفظ شود

کارگاه دو روزه «روایت مستند زیر ذره‌بین» به همت حوزه هنری اصفهان و با حضور محمد قاسمی‌پور مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری اداره کل امور استان‌ها و مجلس حوزه...

کمتر از یک دقیقه