مالک حدپور سراج بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما معتقد است: انقلاب کشور ما با مقاومت آغاز شد و تا پیروزی ادامه یافت. پس بهتر است به جای انقلاب از واژه...