قیام 15 خرداد

نفری: ۱۵ خرداد شروعی بود برای مردمی که می‌خواستند عدالت را به‌گونه دیگری تجربه کنند

رمان «جامانده از پسر»، داستان زندگی مردی است که ویران شده و قرار است دوباره ساخته شود. مرضیه نفری در این رمان به داستان زندگی سالار در سال 1342 می‌پردازد....

کمتر از یک دقیقه