وبینار آموزشی با موضوع «نقد و بررسی فیلم قهرمان» به همت گروه سینمای دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری انجمن علمی سینما و کانون فیلم، به صورت مجازی در سامانه...