فراخوان عکاسی از برگزاری اولین سالگرد شهادت فرمانده سرافراز، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، در خانه، محله و شهرهای ایران و جهان با عنوان «سرو روان» از سوی خانه عکاسان...