دبیرخانه دومین جایزه داستان حماسی فراخوان شرکت در این رویداد را منتشر کرد. (بیشتر…)