فاطمیه

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری:
نمایش«بهشت در آتش» توانسته مخاطب را تحت تأثیر خودش قرار دهد

کوروش زارعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در سفر به شهرستان ابرکوه به تماشای نمایش بزرگ «بهشت در آتش» نشست و با عوامل آن گفتگو کرد. (بیشتر…)

کمتر از یک دقیقه