عهدواره چله مهدویت

وزیر ارشاد در اختتامیه عهدواره «چله مهدویت»:
«چله مهدویت» در وزارت ارشاد الگو قرار داده شود

اسماعیلی با تأکید براینکه مهدویت دارای ظرفیت‌هایی برای تولید آثار فرهنگی و هنری است، گفت: عهد‌واره سراسری «چله مهدویت» یک برنامه‌ی ابتکاری است که باید در وزارت ارشاد الگوی فعالیت‌ها...

کمتر از یک دقیقه