علی حیاتی

علی حیاتی:
کتیبه و پرچم یکی از رسانه‌های پرکاربرد برای بروز اعتقادات در اربعین است

دبیر بخش پرچم و کتیبه چهاردهمین سوگواره هنر عاشورایی گفت: کسی که این مسیر را یکبار تجربه کرده باشد می‌تواند گواهی دهد که یکی از پرکاربردترین رسانه‌هایی که مردم در...

کمتر از یک دقیقه

دبیر هنری بخش کتیبه و پرچم چهاردهمین سوگواره هنری عاشورایی معرفی شد

علی حیاتی به عنوان دبیرهنری بخش پرچم وکتیبه چهاردهمین سوگواره هنری عاشورایی معرفی شد. این سوگواره به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی در دوبخش ملی و بین المللی برگراز خواهد...

کمتر از یک دقیقه