در این گفت و گو مدیر مرکز نوآوری امید به این پرسش پاسخ می دهد که چطور می‌شود فعالیت‌های فرهنگی-هنری را دانش‌بنیان کرد؟ (بیشتر…)