علی اکبر شیروانی مدیرعامل انتشارات سوره مهر

درخشش آثار سوره مهر در جایزه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی ایران

نخستین جایزه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی ایران برگزار شد و شش کتاب‌ انتشارات سوره مهر با انتخاب هیئت داوران به عنوان آثار برگزیده و شایسته تقدیر در گروه‌های مختلف معرفی...

کمتر از یک دقیقه