مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: کلیدواژه مقاومت اگر بخواهد در جامعه مؤثر باشد، غیر از راه هنر و هنرورزی راه دیگری ندارد. (بیشتر…)