عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار

با نگاهی به انیمیشن «لوپتو»؛
محفل چهل و سوم عصرنشینی هنر و اندیشۀ «دیدار» برگزار می‌شود

چهل و سوم عصرنشینی هنر و اندیشۀ «دیدار» به صورت حضوری و  برخط با موضوع تصویرسازی و اسبابِ بازی و با نگاهی به انیمیشن «لوپتو» برگزار می‌شود. (بیشتر…)

کمتر از یک دقیقه

گزارش تصویری| چهل و دومین عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار با موضوع «در هیأت رسانه»

با نگاهی به برنامه تلویزیونی «حسینیه معلی» ؛ محفل چهل و دوم عصرنشینی هنر و اندیشه «دیدار» به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، دوشنبه هفتم شهریورماه در سالن سلمان...

کمتر از 30 ثانیه

در چهل و دومین عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار؛
نشست «در هیئت رسانه»؛ با نگاهی به برنامه تلویزیونی حسینیه معلی برگزار می‌شود

با نگاهی به برنامه تلویزیونی «حسینیه معلی» ؛ محفل چهل و دوم عصرنشینی هنر و اندیشه «دیدار» به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، دوشنبه هفتم شهریورماه در سالن سلمان...

کمتر از یک دقیقه