پیمان ادب‌آموز مدرس کلاس‌های بازیگری معتقد است: برگزاری برنامه‌های مختلف هنری و فرهنگی در ایام مختلف، در کنار پیوستگی برنامه‌های آموزشی، زمینه لازم در جذب، کشف و پرورش استعدادهای هنری...