به تازگی اتفاقی جالب و مهم در ادبیات داستانی ایران افتاده و آن هم پیدا شدن رمانی تاریخی پس از ۱۲۰ سال در همدان است. (بیشتر…)