کتاب «یک محسن عزیز» در برنامه روایت مستند زیر ذره بین در حوزه هنری اصفهان نقد و بررسی شد. (بیشتر…)