سیروس سپهری معتقد است که مردم باید هوشیار باشند و هنر و فرهنگ را از آن خود بدانند و نگذارند این سلاح تأثیرگذار به دست سیاسیون بیفتد. (بیشتر…)