زینب الله پرست با معرفی هنر متعهد، هنر را آیینه‌ای از تعهدات هنرمند دانست. (بیشتر…)