استاد محمدعلی حدت در آیین رونمایی از تابلوی نقاشی «مردان سپیده دم»  گفت: من با استعانت از درگاه خداوند و روح مقدس شهدا این تابلو را کشیدم. (بیشتر…)