رمان

محمدرضا آریان‌فر مطرح کرد
مدام به‌دنبال شعار دادن درباره جنگ هستند

محمدرضا آریان‌فر که معتقد است برای برخی جوانان امروز، جنگ مانند هیجان گل زدن در فوتبال شده است، می‌گوید: کسانی که می‌خواهند درباره جنگ صحبت کنند، مدام به‌دنبال شعار دادن...

کمتر از یک دقیقه

در نشست هم‌اندیشی داستان و رمان عنوان شد؛
معنایی که از هنر انقلاب برداشت می‌شود مبتنی بر زیست‌بوم است

نشست هم‌اندیشی داستان و رمان با تمرکز بر جریان‌سازی تولید رمان بومی- هویتی، با حضور چند تن از مدرسان و اساتید حوزه داستانی و مسئولان واحدهای آفرینش‌های ادبی استانی برگزار...

کمتر از یک دقیقه