رمان تاریخ غیرت

میرشکاک: ادبیات باعث داشتن حافظه تاریخی در یک قوم می‌شود

یوسفعلی میرشکاک درباره رمان «تاریخ غیرت» اثر «شیخ موسی نثری همدانی» گفت: کاری که «نثری» با رمان کرده، کاری است که رئیسعلی دلواری در مبارزه با استعمار انگلستان انجام داده‌...

کمتر از یک دقیقه