معاون راهبری استان‌های حوزه هنری گفت: در آستانه مرحله جدیدی از فعالیت‌های حوزه هنری هستیم که ضمن حفظ دستاوردهای گذشته در راستای بیانیه گام دوم انقلاب و فرمایشات مقام معظم...