رئیس حوزه هنری در پی درگذشت پدر دکتر سید صادق امامیان در پیامی این ضایعه را به ایشان تسلیت گفت. (بیشتر…)