دومین نشست دفتر حفظ و اشاعه زبان فارسی با عنوان «زبان فارسی؛ غایب همیشگی» روز چهارشنبه ۱۷ آذرماه در سالن «طاهره صفارزاده» حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد. (بیشتر…)