دومین جشنواره نمایشنامه‌نویسی «گلدسته‌ها»

دبیر دومین جشنواره گلدسته ها خبر داد؛
نتایج دومین جشنواره نمایشنامه‌نویسی گلدسته‌ها منتشر شد

سید مصطفی موتورچی دبیر دومین جشنواره نمایشنامه‌نویسی گلدسته‌ها از معرفی و انتشار لیست اسامی برگزیدگان این رویداد خبر داد. (بیشتر…)

کمتر از یک دقیقه

دبیر دومین جشنواره نمایشنامه‌نویسی گلدسته‌ها خبر داد؛
طرح‌های پذیرفته شده دومین جشنواره نمایشنامه‌نویسی گلدسته‌ها منتشر شد

سید مصطفی موتورچی دبیر دومین جشنواره نمایشنامه‌نویسی گلدسته‌ها از معرفی و انتشار لیست اسامی طرح‌های پذیرفته شده این رویداد خبر داد. (بیشتر…)

کمتر از یک دقیقه