دوشنبه‌های نقد کتاب سوره

دانشکده هنر با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره برای دومین فصل برگزار می‌کند:
نقد کتاب «طراحی و اسکیس در صحنه‌ی تئاتر» در دانشگاه سوره برگزار می‌شود

دانشکده هنر با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره، در دومین فصل از جلسات «دوشنبه‌های نقد کتاب سوره»، به نقد و بررسی کتاب «طراحی و اسکیس در صحنه‌ی تئاتر» نوشته مصطفی...

کمتر از یک دقیقه

دانشکده هنر با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره برای دومین فصل برگزار می‌کند:
نقد کتاب «قالیچه‌های امروزی مشرق زمین» در دانشگاه سوره برگزار می‌شود

دانشکده هنر با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره، در یازدهمین نشست، به نقد کتاب «قالیچه‌های امروزی مشرق زمین» نوشته امیت آیلند با ترجمه لیلا سادات میرزمانی دهکردی و عبدالکریم عطارزاده...

کمتر از یک دقیقه

در دانشگاه سوره در قالب جلسه‌ای مجازی؛
کتاب «نقد ساختاری و تحلیل محتوایی در پایان‌نامه‌های رشته صنایع‌دستی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷» نقد شد

نهمین نشست از فصل دوم نشست‌های «دوشنبه‌های نقد کتاب سوره» با موضوع نقد کتاب «نقد ساختاری و تحلیل محتوایی در پایان‌نامه‌های رشته صنایع‌دستی 1387 تا 1397»، به همت دانشکده هنر...

کمتر از یک دقیقه

کتاب «اثر و استحاله» در دانشگاه سوره نقد و بررسی می شود

دانشکده هنر با همکاری دانشکده فرهنگ و ارتباطات و معاونت پژوهشی دانشگاه سوره، در دومین فصل از جلسات «دوشنبه‌های نقد کتاب سوره»، روز دوشنبه 13 دی‌ماه 1400، به‌نقد و بررسی...

کمتر از یک دقیقه

کتاب «ماهیت عکس‌ها» در دوشنبه‌های نقد کتاب سوره بررسی شد

چهاردهمین جلسه نقد و بررسی کتاب «ماهیت عکس‌ها‌» نوشته استیون شور، با حضور محسن بایرام‌نژاد مترجم اثر و فرشاد عسگری‌کیا منتقد کتاب، به همت معاونت پژوهشی دانشگاه سوره با همکاری...

کمتر از یک دقیقه