دهمین جشنواره استانی نمایش‌های کوتاه صحنه

بهادری: گسترش مباحث اخلاقی از اهداف جشنواره استاپ‌موشن است

دبیر هنری نخستین جشنواره بین‌المللی استاپ‌موشن خانگی گفت: جشنواره استاپ‌موشن به منظور تولید آثار و کشف و پرورش استعدادهای درخشان و ایجاد حرکت بر پایه هنر برای بسط و گسترش...

کمتر از یک دقیقه