دفتر پاسداشت زبان فارسی

ویژه برنامه‌های دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری در روز پاسداشت زبان فارسی

دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری، به مناسبت 25 اردیبهشت، روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، ویژه برنامه‌های مختلفی با همکاری مراکز تجسمی، موسیقی و دفتر طنز...

کمتر از یک دقیقه

#فارسی_وطن_ماست
بیانیۀ دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری در اعتراض به تفرقه افکنی‌های بی‌بی‌سی

دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری در اعتراض به تفرقه افکنی‌های بنگاه خبری بی‌بی‌سی فارسی و هجمه به زبان فارسی بیانیه ای صادر کرد. (بیشتر…)

کمتر از یک دقیقه