داود ضامنی

ضامنی: عملکرد یکساله معاونت راهبری استان‌های حوزه هنری تشریح شد

ضامنی در نشست رؤسای مراکز استانی حوزه هنری گفت: توانمندسازی فرهنگی، هنری و اجتماعی با تأکید بر ظرفیت‌های محلات محروم و برگزاری رویدادهای مسئولیت اجتماعی با حضور نخبگان فرهنگی، هنری...

کمتر از یک دقیقه