دانشگاه سوره

برگزاری وبینار تخصصی «اخلاق در پژوهش» در دانشگاه سوره

به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی وبینار تخصصی «اخلاق در پژوهش» به کوشش دانشکده فرهنگ و ارتباطات و معاونت پژوهشی دانشگاه سوره در روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت‌ماه 1401 از...

کمتر از یک دقیقه

برگزاری وبینار «متاورس و آینده ارتباطات» در دانشگاه سوره

به مناسبت هفته‌ی ارتباطات، وبینار تحت عنوان «متاورس و آینده ارتباطات» به کوشش دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره با همکاری معاونت پژوهشی در روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ از...

کمتر از یک دقیقه

برگزاری وبینار تخصصی «روزنامه‌نگاری درجهان معاصر» در دانشگاه سوره

به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی وبینار تخصصی «روزنامه‌نگاری در جهان معاصر» به کوشش دانشکده فرهنگ و ارتباطات و معاونت پژوهشی دانشگاه سوره در روز دوشنبه 26 اردیبهشت‌ماه 1401...

کمتر از یک دقیقه

برگزاری وبینار ‌تخصصی «مصاحبه ‌خبر و پژوهشی» در دانشگاه سوره

به مناسبت گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی وبینار تخصصی با عنوان «مصاحبه‌ خبری ‌و پژوهشی»، به کوشش دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره و با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه،...

کمتر از یک دقیقه

در دانشگاه سوره؛
نشست تخصصی «جنگ اوکراین از دریچه روابط بین‌الملل» برگزار شد

نخستین نشست تخصصی با موضوع «جنگ اوکراین از دریچه روابط بین‌الملل» به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی، به همت دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی...

کمتر از یک دقیقه

در دانشگاه سوره؛
نشست تخصصی «امکانیت ژانر در فیلم کوتاه» برگزار شد

نشست تخصصی با موضوع «امکانیت ژانر در فیلم کوتاه» به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و معاونت پژوهشی دانشگاه و با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران؛ روز دوشنبه مورخ 19...

کمتر از یک دقیقه