دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره

کتاب «ارتباطات تئاتر» در دانشگاه سوره نقد و بررسی شد

ششمین نشست از فصل دوم نشست‌های «دوشنبه‌های نقد کتاب سوره» با موضوع نقد کتاب «ارتباطات تئاتر»، به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و با همکاری دانشکده فرهنگ و ارتباطات و...

کمتر از یک دقیقه

در دانشگاه سوره؛
کتاب «ارتباطات تئاتر» نقد و بررسی می شود

دانشکده هنر دانشگاه سوره با همکاری دانشکده فرهنگ و ارتباطات و معاونت پژوهشی این دانشگاه، در دومین فصل از جلسات «دوشنبه‌های نقد کتاب سوره»، ساعت 18 روز دوشنبه 6 دی‌ماه...

کمتر از یک دقیقه

جلسه مجازی نقد کتاب «رویا، استعاره و زبان دین» در دانشگاه سوره برگزار شد
امیر مازیار: با به‌کارگیری قوه متخیله و به‌واسطه محاکات، آثار هنری خود تولید می‌شود

چهارمین نشست از فصل دوم نشست‌های «دوشنبه‌های نقد کتاب سوره» با موضوع نقد کتاب «رویا، استعاره و زبان دین»، به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه،...

کمتر از یک دقیقه

دانشگاه سوره در دوره دکتری ارتباطات دانشجو می‌پذیرد

رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره از پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دانشگاه سوره، برای نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰ خبرداد و گفت: دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره نخستین...

کمتر از یک دقیقه