بیش از هفت عنوان کتاب در زمینه های مختلف از ابتدای سال جاری تاکنون توسط حوزه هنری خراسان جنوبی به چاپ رسیده است. (بیشتر…)